Nawigacja

Trochę historii .... Koncepcja pracy przedszkola Dokumenty Procedury

O przedszkolu

Trochę historii ....

   Na podstawie rozmów z najstarszymi mieszkańcami Czerwina wynika, że przedszkole w Czerwinie istnieje od 1948 roku. Znajdowało się w budynku gospodarczym Państwa Gałęckich, obecnie Państwa Rybaczyków.  Pierwszą opiekunką dzieci była Pani Helena Kołakowska. Przedszkole było zlokalizowane w kilku miejscach: w Szkole Podstawowej, w starym budynku Państwa Adamowskich, w budynku tzw. porodówki, w budynku  remizy strażackiej.


I teraźniejszości…..


   Od marca 1987 roku przedszkole mieści  się w budynku na ulicy Parkowej 3. Zlokalizowane jest z dala od tras komunikacyjnych w sąsiedztwie parku i stawów. Teren wokół przedszkola otoczony zielenią w większości stanowi plac zabaw wyposażony w zabawki i sprzęt do zabaw na powietrzu. Nasze przedszkole posiada 5 sal do zajęć. Obecnie do przedszkola uczęszcza  125 dzieci. Od wielu lat liczba kandydatów do przedszkola przewyższa liczbę miejsc . Placówka prowadzi wyżywienie wychowanków.  Do przedszkola  uczęszczają dzieci z Czerwina i okolicznych wsi, dla których zorganizowany jest dowóz autobusem szkolnym.
  Nasze przedszkole jest przedszkolem nowoczesnym, przyjaznym i otartym na środowisko. Mieści się w estetycznym budynku i tworzy warunki umożliwiające dzieciom wszechstronny i harmonijny rozwój osobowy.

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe w Czerwinie
    ul. Parkowa 3
    07-407 Czerwin
  • 29 761 46 38

Galeria zdjęć